حضور پرشور در نمایشگاه مسکو

حضور پرشور در نمایشگاه مسکو

شرکت ابزار بسته بندی خراسان در سال ۱۳۹۵ در نمايشگاه اختصاصی صنايع غذايي و تجهيزات وابسته شرکت نمود و مورد استقبال صنايع مرتبط قرار گرفت.

بعدیساخت اولین دستگاه اسلایسر ورقه ای
قبلیبیست و ششمین نمایشگاه بین المللی آگروفود ۲۰۱۹