تکنولوژی ما به کشور گرجستان رسید

تکنولوژی ما به کشور گرجستان رسید

به کمک خداوند متعال و یاری تکنسین های توانمند شرکت صنعتی ابزار بسته بندی خراسان توانست در طی ۵ ماه کارخانه فرآوری ، تولید و بسته بندی انواع ترشی ومربا در کشور گرجستان را طراحی و اجرا نمايد.این مجموعه ماشين آلات به صورت شماتيک جانمایی شده و بصورت یک کارخانه یکپارچه ساخته شده که پس از ساخت، تست و کنترل فنی مونتاژ گردید و به کشور مقصد منتقل شد و در آن محل راه اندازی گرديد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

بعدیساخت اولین دستگاه اسلایسر ورقه ای
قبلیحضور پرشور در نمایشگاه مسکو