بارگیری ماشین آلات شرکت بهین دام

بارگیری ماشین آلات شرکت بهین دام

بارگیری بخشی از ماشین آلات خط تولید کنسرو کله پاچه و کنسرو گوشت شرکت بهین دام

بعدیساخت اولین دستگاه اسلایسر ورقه ای
قبلیحضور پرشور در نمایشگاه CNR ترکیه