دعوت وزارت ماهیگیری کنیا از شرکت ابزار بسته بندی خراسان

دعوت وزارت ماهیگیری کنیا از شرکت ابزار بسته بندی خراسان

دعوت وزارت ماهیگیری کنیا از شرکت ابزار بسته بندی خراسان جهت بازبینی از خط موجود و به روز رسانی آن به مدرن ترین هاب منطقه

بعدیساخت اولین دستگاه اسلایسر ورقه ای
قبلیجلسه قرارداد خط startup تن ماهی هلدینگ UNIFOD