تکمیل طرح صنعتی و صادراتی در کشور عراق در سال 97

تکمیل طرح صنعتی و صادراتی در کشور عراق در سال ۹۷

شرکت صنعتی ابزار بسته بندی خراسان در طی ۴ ماه کارخانه فرآوری ، تولید و بسته بندی انواع کنسرو غذای آماد ه در کشور عراق را طراحی و اجرا نمود.این مجموعه ماشين آلات به صورت شماتيک جانمایی شده و بصورت یک کارخانه یکپارچه ساخته شده که پس از ساخت، تست و کنترل فنی مونتاژ گردید و به کشور مقصد منتقل شد و در آن محل راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.
شرکت صنعتی ابزار بسته بندی خراسان یکی از موفق ترین شرکت های صنعتی در طی سال های گذشته می باشد که چندین پروژه خط توليد مواد غذایی را در کشورهای همسایه و آسيای ميانه راه اندازی کرده است.

بعدیساخت اولین دستگاه اسلایسر ورقه ای
قبلیراه اندازی خط startup تن ماهی در شرکت یونی فود ترکیه