راه اندازی خط startup تن ماهی در شرکت یونی فود ترکیه

راه اندازی خط startup تن ماهی در شرکت یونی فود ترکیه

این دستگاه ها به عنوان سمپل جهت تست و نمونه برداری های اولیه شرکت UNIFOD نصب و راه اندازی شده است و به زودی پس از طی آزمایشات لازم، خط کامل با ظرفیت ۱۴۰.۰۰۰ قوطی در روز راه اندازی خواهد شد.

بعدیساخت اولین دستگاه اسلایسر ورقه ای
قبلیصرف ناهار در کنار مدیران مجموعه کارخانجات یونی فود ترکیه