شرکت صنعتی ابزار بسته بندی خراسان از بین واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید
لطفا در هنگام تکمیل فرم به نکات زیر توجه فرمایید :

1- ارسال این فرم هیچ تعهدی را برای شرکت ابزار بسته بندی خراسان ایجاد نخواهد کرد .
2- تکمیل دقیق تر فرم باعث تسریع در بررسی صلاحیت شما خواهد گردید .
3- شرکت از پذیرش و استخدام افراد دارای بیماریهای خاص و سوء سابقه معذور می باشد. لذا در صورت کتمان ، قرارداد آنها به صورت یکطرفه فسخ خواهد شد.
4- شرکت پاسخگوی تماسهای تلفنی نخواهد بود .
5- در صورت لزوم، رزومه خود را در قالب فایل فشرده با پسوند zip به همراه فرم ارسال نمایید .
6- حداکثر حجم فایل ارسالی برای رزومه 2 مگابایت می باشد .
مهارتهایی که بدان تسلط دارید
سایر اطلاعات مورد نیاز
اطلاعات فردی